Previous Next

กิจกรรมการประกวดกระทง

พิมพ์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดกระทงสวยงาม ขบวนแห่ประเภทสถาบัน องค์กร บริษัท และกิจกรรมจำหน่ายขนม

เครื่องดื่มบริเวณสถานที่จัดงาน ณ บริเวณเขื่อนแม่น้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี