Previous Next

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

พิมพ์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยมีนายเสนะวัต เอี้ยงสำอางค์

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โครงการดังกล่าวอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) ดำเนินการโดยชมชนมวิชาชีพการโรงแรม