Previous Next

ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมมุฑิตาจิตแด่ ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

พิมพ์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรม

มุฑิตาจิตแด่ ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเล็ก