Previous Next

นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีน Pfizer แก่นักเรียน นักศึกษา

พิมพ์

นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีน Pfizer แก่นักเรียน นักศึกษา

ซึ่งจะดำเนินการฉีดในวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2564 นี้ ณ โรงแรมบรรจงบุรี