Previous Next

โครงการศึกษาคุณธรรม "กิจกรรมลอยกระทงรูปแบบออนไลน์​" ประกวดวาดภาพ​ หัวข้อ​ "กระทงหลงเธอ"

พิมพ์

ชมรมวิชาชีพการออกแบบ ดำเนินจัดโครงการศึกษาคุณธรรม "กิจกรรมลอยกระทงรูปแบบออนไลน์​" ประกวดวาดภาพ​ หัวข้อ​ "กระทงหลงเธอ" ผ่านแอพพลิเคชัน Google Meet