ประวัติสถานศึกษา

พิมพ์

               วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เดิมใช้นามว่า “โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้าสุราษฎร์ธานี” โดยการอนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2481 เปิดรับนักเรียนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2482 ดำเนินการสอนตามหลักสูตร 2 ปี รับเฉพาะนักเรียนหญิงที่สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทำการสอนที่โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี (โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาในปัจจุบัน) โดยนางสาวชุลี อาตมะมิตร เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน 32 คน

               ครูแผ้ว พรหมสวัสดิ์ และครูกฤษณ์ บุญยรัตน์ มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จำนวน 4 ไร่ 1 งาน 80.3 ตารางวา บนถนนตลาดใหม่ ห่างจากตลาด 1 กิโลเมตร สร้างอาคารไม้สองชั้น และย้ายมาเรียนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2484 เปิดสอนตามหลักสูตรช่างเย็บเสื้อผ้าจนถึง พ.ศ.2491 กระทรวงศึกษาธิการจึงเปลี่ยนหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษา แผนกการช่างสตรีเรียน 2 ปี และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีสุราษฎร์ธานี”
               พ.ศ.2498 ได้รับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาจัดซื้อที่ดิน จำนวน 3 ไร่ พ.ศ.2516 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี” พ.ศ.2519 รวมโรงเรียนการช่างสุราษฎร์ธานีและโรงเรียนอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จัดตั้งเป็น“วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาเขต 1 และวิทยาเขต 2”
                  1 เมษายน 2523 ได้แยกตัวจัดตั้งเป็นวิทยาลัยใหม่ชื่อว่า“วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี” มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่ 1 งาน 80.3 ตารางวา
                  ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ที่
456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000 
โทรศัพท์ 0-7728-2001, 0-7728-4499
โทรสาร 0-7727-2631 
เว็บไซต์ www.svc.ac.th 
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Suratthani03