Previous Next

การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ในงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

พิมพ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ในงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัด ประกอบด้วย
1. นางสาว​ธิดารัตน์​ เหม​โลหะ​ ปวส.1​ การตลาด
2. นางสาวปวันรัตน์​ ทองแสงแก้ว​ ปวส.1​ การตลาด
3. นางสาวลีลาวดี​ ชัยมุสิก​ ปวส.2​ การบัญชี
4. นางสาวปุญชรัสมิ์​ พิลาดิษฐ์​ ปวส.2​ การบัญชี
5. นางสาวชนากานต์​ โกละกะ​ ปวส.2​ เทคโนโลยี​ธุรกิจ​ดิจิทัล​
ควบคุมการฝึกซ้อมโดย นางฉวีวรรณ จันทรชิต ครูแผนกวิชาการตลาด