Previous Next

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ Best Seller ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภาคใต้

พิมพ์

“วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ Best Seller ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภาคใต้” นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด

ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ประจำจังหวัด (Ministry of Education Career and Entrepreneurship Center) หรือศูนย์ CEC และโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 และให้เกียรติเยี่ยมชมผลงานผลิตภัณฑ์ Best Seller ศูนย์บ่มเพาะฯ ภาคใต้ โดยมี #นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนนักศึกษาให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน ผลิตภัณฑ์ Best Seller ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภาคใต้ ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ศรีคราม ซอสผัดเผ็ดสามรส และโคมไฟพับพอง จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
2. ผลิตภัณฑ์บาร์กล้วย จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
3. ผลิตภัณฑ์เกอลาปา วิทยาลัยการอาชีพละงู
4. งานสลักดุนทองแดง จากวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
5. ผ้ามัดย้อมจากย่านอวดเชือก จากวิทยาลัยเทคนิคพังงา
และผลิตภัณฑ์จากการบ่มเพาะที่ยั่งยืน ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์โรตีกรอบ ตราครัวอาชีวะ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
2. ผลิตภัณฑ์ไอศรีมจำปาดะ จากวิทยาลัยเทคนิคพังงา
จัดขึ้น ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี