Previous Next

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี รับมอบของที่ระลึกจากอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด (AIA) สุราษฎร์ธานี

พิมพ์

 นายพงษ์ศักดิ์  นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี รับมอบของที่ระลึกจากอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด (AIA) สุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2565