Previous Next

พิธีเปิด “โครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านทุจริต” ประกวดการสร้างสรรค์ศิลปกรรมบนกำแพงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พิมพ์

นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านทุจริต” ประกวดการสร้างสรรค์ศิลปกรรมบนกำแพงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยโครงการดังกล่าวได้รับร่วมความร่วมมือจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มูลนิธิต่อต้านทุจริต และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
โดยมีผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี