Previous Next

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี รับมอบของที่ระลึก จากธนาคารออมสิน สาขาราษฎร์อุทิศ เนื่องในวารดีถีสวัสดีวันขึ้นปีใหม่ 2565

พิมพ์

นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี รับมอบของที่ระลึก จากธนาคารออมสิน สาขาราษฎร์อุทิศ เนื่องในวารดีถีสวัสดีวันขึ้นปีใหม่ 2565