Previous Next

โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ SMEs(การอบรมการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์โดยบริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น)

พิมพ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา สมาชิกชมรมวิชาชีพการตลาด และนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ SMEs

(การอบรมการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์โดยบริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น) จัดขึ้นในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.00 -15.00 น. กำหนดจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet