Previous Next

นางจิราวรรณ นวลรอด รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์คุกกี้แด่ผู้มีอุปการะคุณมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ประกอบด้วย เนื่องในวารดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2565

พิมพ์

นางจิราวรรณ นวลรอด รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์คุกกี้แด่ผู้มีอุปการะคุณมอบทุนการ

ศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ประกอบด้วย เนื่องในวารดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2565 ประกอบด้วย
- ห้างทองเพชรพลอยมณีภัณฑ์
- สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี ฝ่ายงานจราจร
- ทุนบริษัท เมจิก ก๊อปปี้ แอนด์ สเตชั่น เนอรี่ จำกัด
- ทุนร้านเชคสเปียร์ เวดดิ้ง สตูดิโอ
- ทุน คุณดำรงค์ - คุณกาญจนา สิตังนันท์ (ร้านกาญจรงค์
- ทุน คุณแม่ฮุยเค็ง สุรัฐชนานนท์ โดยนายสรรพสิทธิ์ - นายวิทยากร สุรัฐชนานนท์ (ร้านอาหารบ้านปลายคลอง)