Previous Next

โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์

พิมพ์

โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์ วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 08.00-16.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ดำเนินการโดย ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี