Previous Next

โครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 สู่นวัตกรรมใหม่ของความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะสุดล้ำ

พิมพ์

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรีย นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 สู่นวัตกรรมใหม่ของความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะสุดล้ำ ร่วมกับสภ.เมือง

สุราษฎร์ธานี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี