Previous Next

การคุมสอบการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

พิมพ์

วันเสาร์ ที่ 22 มกราคม 2565 นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ตรวจเยี่ยมการคุมสอบการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2565

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี