Previous Next

รับรายงานตัว มอบตัวทำสัญญา ลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา)

พิมพ์

วันเสาร์ ที่ 22 มกราคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับรายงานตัว มอบตัวทำสัญญา

ลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี