Previous Next

กิจกรรมส่งเสริมการขาย เทศกาลจำหน่าย เค้ก คุกกี้ ปีใหม่ สุขใจผู้ให้ ถูกใจผู้รับ ประจำปี 2565

พิมพ์

วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มอบเกียรติบัตรนักขายดีเด่นแก่นักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งร่วมมอบของรางวัลกิจกรรมส่งเสริม

การขาย เทศกาลจำหน่าย เค้ก คุกกี้ ปีใหม่ สุขใจผู้ให้ ถูกใจผู้รับ ประจำปี 2565 โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี