Previous Next

การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พิมพ์

วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2565 นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้

เกียรติเยี่ยมชม ให้กำลังใจคณะกรรมการ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และนายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การประเมินวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี