Previous Next

กิจกรรมหน้าแถวในรอบเช้า

พิมพ์

วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565 นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับดูแลเอาใจใส่ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถวในรอบเช้า

โดยมีคณะครูร่วมให้การต้อนรับดูแลเอาใจใส่นักเรียน นักศึกษา ในครั้งนี้ด้วย ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี