Previous Next

กิจกรรมทำบุญแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ประจำปี 2565

พิมพ์

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ประจำปี 2565


โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องเรียนแผนกอาหารและโภชนาการ อาคาร 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี