Previous Next

พิธีเปิดโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด ของชมรมวิชาชีพการบัญชี

พิมพ์

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด ของชมรม

วิชาชีพการบัญชี ได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจตรีนุกูลกิจ ทองจันทร์ รอง สว. (ป) สถานีตำรวจภูธรไชยา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ
โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี