Previous Next

โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พิมพ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ดำเนินโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It - จิตอาสา)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย 1.กิจกรรมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. กิจกรรมงานบริการซ่อมเสื้อผ้า 3.หลักสูตรอาหารจานเดียว - กุ้งผัดสะตอ 3 รส - ซอลผัดกุ้งสะตอ 3 รส โดยเปิดบริการประชาชนฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ดำเนินการในระหว่างวันที่ 14 15 21 22 28 29 สิงหาคม 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี