ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 456/3 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทร 0-7728-2001
  ข้อมูลวิทยาลัย
  \\\\\ ผู้บริหารสถานศึกษา
\\\\\ ประวัติสถานศึกษา
\\\\\ ตราสถานศึกษา
\\\\\ วิสัยทัศน์/พันธกิจ
\\\\\ ปรัชญาสถานศึกษา
\\\\\ การจัดการศึกษา
\\\\\ ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
\\\\\ ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
\\\\\ ข้อมูลบุคลากร
\\\\\ ข้อมูลงบประมาณ
\\\\\ ข้อมูลครุภัณฑ์
\\\\\ ข้อมูลงานอาคารสถานที่
\\\\\ ข้อมูลตลาดแรงงาน
\\\\\ ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี
\\\\\ หมายเลขโทรศัพท์ภายในสถานศึกษา
  ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  \\ งานบริหารทั่วไป
\\ งานบุคลากร
\\ งานการเงิน
\\ งานการบัญชี
\\ งานพัสดุ
\\ งานอาคารสถานที่
\\ งานทะเบียน
\\ งานประชาสัมพันธ์
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
    งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
  งานปกครอง
  งานครูที่ปรึกษา
  งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
    งานวางแผนและงบประมาณ
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  งานความร่วมมือ
  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ
  ฝ่ายวิชาการ
    งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  งานวัดผลและประเมินผล
  งานวิทยบริการและห้องสมุด
  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  งานสื่อการเรียนการสอน
  แผนกวิชา
    แผนกวิชาการบัญชี
  แผนกวิชาการขายการตลาด
  แผนกวิชาการเลขานุการ
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
  แผนกวิชาออกแบบ
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
  แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป
  แผนกวิชาการโรงแรม
  แผนกวิชาสปาและความงาม
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
rspg.svc.ac.th

www.moe.go.th

www.vec.go.th

www.v-cop.net

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา

e-Learning

eDLTV :: e-Learning

www.svc.ac.th/unevocกยศ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ระบบรายงานผลข้อมูลสถิตินักเรียนนักศึกษา

สายงานแรงงาน อุตสหกรรมแห่งประเทศไทย

  มุม FreeBSD
  ดาวน์โหลด FreeBSD
ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง FreeBSD
เว็บบอร์ด FreeBSD
  ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
 
  ผู้เข้าเยี่ยมชม
 
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ July 2008
 ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน
 
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ที่งานประกันคุณภาพ จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดคลิก
ผู้บันทึก Hutthaya เมื่อ Wednesday 23 Sep 15@ 16:51:21 ICT (37 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดคลิก
ผู้บันทึก Hutthaya เมื่อ Monday 21 Sep 15@ 16:53:12 ICT (24 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 ประกาส เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้า
 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดคลิก
ผู้บันทึก Hutthaya เมื่อ Monday 07 Sep 15@ 09:49:42 ICT (56 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้าง
 
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน แผนกสามัญสัมพันธ์ (วิชาภาษาอังกฤษ) จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดคลิก
ผู้บันทึก Hutthaya เมื่อ Friday 28 Aug 15@ 10:55:09 ICT (67 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลุกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง คร
 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดคลิก
ผู้บันทึก Hutthaya เมื่อ Wednesday 26 Aug 15@ 17:32:17 ICT (60 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา
 
สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา "รายละเอียดคลิก"
ผู้บันทึก watcharaporn เมื่อ Friday 21 Aug 15@ 17:49:38 ICT (63 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครุจ
 
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (วิชาภาษาอังกฤษ) จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดคลิก
ผู้บันทึก Hutthaya เมื่อ Tuesday 11 Aug 15@ 18:18:09 ICT (93 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ ภาคใต้ ครั้งที่25
 
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีได้เข้าร่วมการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ภาคใต้ ครั้งที่25 ระหว่าง วันที่ 3-5 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)โครงการวิทยาศาสตร์เรื่องโคมไฟจากใบหญ้าแฝก และรางวัลเหรียญเงิน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการวิทยาศาสตร์เรื่องการพัฒนาคุกกี้เนยสดเสริมผักโขม
ผู้บันทึก nattawut เมื่อ Tuesday 11 Aug 15@ 10:54:00 ICT (91 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 ปรกาศสอบราคาซอฟแวร์เพื่อพัฒนาทักษะด้วยภาษาอังกฤษ (โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤ
 
ปรกาศสอบราคาซอฟแวร์เพื่อพัฒนาทักษะด้วยภาษาอังกฤษ (โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ) (ครั้งที่ 2) "รายละเอียดคลิก"
ผู้บันทึก watcharaporn เมื่อ Monday 10 Aug 15@ 18:59:01 ICT (81 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
 ประกาศสอบราคาซึื้อซอฟแวร์เพื่อพัฒนาทักษะด้วยภาษาอังกฤษ (โปรแกรมการเรียนการสอนภาษ
 
ประกาศสอบราคาซึื้อซอฟแวร์เพื่อพัฒนาทักษะด้วยภาษาอังกฤษ (โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ) "รายละเอียดคลิก"
ผู้บันทึก watcharaporn เมื่อ Monday 13 Jul 15@ 16:32:18 ICT (128 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
 
 
674 เรื่อง (68 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 ]
หัวข้อธรรมในคำกลอน

  ตราสัญญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ 84 พรรษา
 
  ผู้อำนวยการ
 

นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
  ปฏิทิน
 

\
  ปฏิทินกิจกรรมของวิทยาลัย
 
<< ตุลาคม 2015 >>

พฤ อา
      1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

  ระบบสำหรับนักเรียนนักศึกษา
    ตรวจสอบผลการเรียน 
  ตารางเรียนนักเรียนนักศึกษา 
  ระบบรูปภาพนักศึกษา 
  คลังรูปภาพวิทยาลัยฯ 
  ดาวน์โหลดข้อมูลวิทยาลัย
  \\\\\\\\ ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
\\\\\\\\ เอกสารประเมินตนเอง(SAR) 
\\\\\\\\ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
\\\\\\\\ ตารางสอน ใบเบิกภาคนอกเวลาราชการ 
  การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
  \\\ คู่มือการขอและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  คู่มือการทำโครงการนักเรียนนักศึกษา ปวช.3และปวส.2
  \\\\\\\ ปกหน้า 
\\\\\\\ ปกใน 
\\\\\\\ ใบรับรองโครงการ 
\\\\\\\ บทคัดย่อ 
\\\\\\\ กิจกรรมประกาศ 
\\\\\\\ สารบัญ 
\\\\\\\ บทที่ 1 
\\\\\\\ บทที่ 2 
\\\\\\\ บทที่ 3 
\\\\\\\ บทที่ 4 
\\\\\\\ บทที่ 5 
\\\\\\\ การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม 
\\\\\\\ ภาคผนวก 
\\\\\\\ ประวัติผู้จัดทำโครงการ 
\\\\\\\ การเข้าเล่มและพิมพ์โครงการ 
\\\\\\\ เทคนิคการใส่เลขหน้า 
\\\\\\\ เอกสารไฟล์ไมโครซอฟต์เวิร์ด 
  คู่มือการดำเนินการกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
  \\\\ เอกสารไฟล์ไมโครซอฟต์เวิร์ด   
  เผยแพร่ผลงานครู
 

\\\\\\\ นางชนันญา สุวรรณวงศ์
\\\\\\\ นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล
\\\\\\\ นางสาวนารีรัตน์ อู้สกุลวัฒนา
\\\\\\\ นายสมจิต แข่งขัน
\\\\\\\ นางนิภา สุขสง
\\\\\\\ นางจริยา มณีโรจน์
\\\\\\\ นางอภิญญา กีรติสุวคนธ์

  อาชีวศึกษาจังหวัด
  \\\\\ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
\\\\\ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
\\\\\ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
\\\\\ วิทยาลัยการอาชีพไชยา
\\\\\ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีแห่งที่2
\\\\\ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
  โครงการผลึกกำลังเยาวชนไทยต้านภัยไข้เลือดออก
 
  โครงการ
    โครงการปี 2555
    แผนปฏิบัติงานโครงการผนึกกำลังเยาวชนไทยต้านภัยไข้เลือดออก
    ตารางรับผิดชอบงาน
    ตารางรับผิดชอบคู่มือปราบลูกน้ำยุงลาย
    ประชุมครั้งที่ 1
    ประชุมครั้งที่ 2
  กิจกรรมผลงานนักเรียน
    รูปหยอดทราย
    รูปการประกวดคำขวัญ
    ผลการตัดสินประกวดเรียงความ คำขวัญ ปี 2555
  ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากยุงลาย
    โรคไข้เลือดออก
    โรคชิคุณกุนยา
    แบบทดสอบความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก
  ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดลูกน้ำยุงลาย
    ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย
  สถานการณ์ไข้เลือดออก
    สถานการณไข้เลือดออก ปี 2555
  กล่องความรู้
 
Best view in 1024x768 pixels , Internet Explorer version 6
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร 0-7728-2001 แฟกซ์ 0-7727-2631