งานบุคลากร

    งานบุคลากร - ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบุคลากร
ติดต่อ : 109
   
นางอภิญญา กีรติสุวคนธ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานบุคลากร
ติดต่อ : 109
   
นางสาวจันทิมา ช่วยพิทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานบุคลากร
ติดต่อ : 109
   
นางสาวนฤมล โสภา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานบุคลากร
ติดต่อ : 109
   
นางนารีรัตน์ ประดิษฐ์สาร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานบุคลากร
ติดต่อ : 109
   
นางชนันณัตถ์ สมิงชัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานบุคลากร
ติดต่อ : 109
   
นางสาวอุไรวรรณ ชำนาญกิจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานบุคลากร
ติดต่อ : 109
   
นางสาวกมลทิพย์ เฮ่งศิริ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานบุคลากร
ติดต่อ : 109
   
สิบเอกศิริราช กรีไกรนุช
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานบุคลากร
ติดต่อ : 109
   
นายกษมา ยาวุฒิ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานบุคลากร
ติดต่อ : 109
   
นางสาวมาลินี จาริ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานบุคลากร
ติดต่อ : 109
   
    หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานบุคลากร

1. แนะนำ เผยแพร่และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
2. จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
3. จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
4. ควบคุม จัดทำสถิติและรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวิติของบุคลากรในสถานศึกษา
6. ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี ของบุคลากรในสถานศึกษา
7. ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา
8. การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 14 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2927910
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
3435
5117
10422
2880618
90824
127497
2927910

IP ของคุณคือ : 44.192.44.30
16/07/2024
Suratthani Vocational College 456/3 Talad Mai Road, Talad, Muang, Surat Thani 84000 Tel. +66(0) 7728 2001 Fax. +66(0) 7727 2631
© Suratthani Vocational College. All Rights Reserved.