ข้อมูลบุคลากร

  จำนวนบุคคลากร

ปีการศึกษา 2555 - 2566
 
    เพศชาย
    เพศหญิง
 
 
จำนวนบุคลากรทั้งหมดในปีการศึกษา 2566
(หน่วย : คน
)
ประเภทบุคลากร อัตรากำลัง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี
ผู้บริหาร 4 1 5 - 5 - -  
ข้าราชการครู 17 50 67 - 32 35 -
บุคลากรทางการศึกษา - 1 1 - - - 1
พนักงานราชการ 4 15 19 - 5 14 -
ครูพิเศษสอน 14 18 32 - 3 29 -
ลูกจ้างประจำ 3 2 5 - - - 5
ลูกจ้างชั่วคราว 5 22 27 - - 7 20
รวม 46 110 156 - 45 85 26

จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทวิชา
(หน่วย : คน
)

ประเภทวิชา ครูประจำ พนักงานราชการ ครูพิเศษสอน รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
คหกรรม                
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 1 1 - 1 1 1 5
อาหารและโภชนาการ 1 5 2 2 1 4 15
คหกรรมทั่วไป 1 1 - 1 3 - 6
รวม 3 7 2 4 5 5 26
พาณิชยกรรม                
การบัญชี - 9 - - - 2 11
การเลขานุการ - 4 - 2 - 1 7
การตลาด - 4 - - - - 4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 3 - 3 2 - 13
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1 2 - - - - 3
รวม 6 22 - 5 2 3 38
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว                
การโรงแรม - 6 - - - 1 7
การท่องเที่ยว 1 2 - - - 2 5
รวม 1 8 - - - 3 12
ศิลปกรรม                
วิจิตรศิลป์ 2 - - 1 - - 3
ออกแบบ - 1 - 1 - - 2
คอมพิวเตอร์กราฟิก - 4 1 - 1 - 6
รวม 2 5 1 2 1 - 11
สามัญสัมพันธ์                
สามัญสัมพันธ์ 5 8 1 2 6 7 29
รวม 5 8 1 2 6 7 29
รวมทั้งหมด 17 50 4 13 14 18 116
67 17 32 116
 
ที่มา : งานบุคลากร ปรับปรุงข้อมูล 28 พฤศจิกายน 2566
 
     ดาวน์โหลดข้อมูล
     
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2566
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2565
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2564
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2563
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2562
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2561
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2560
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2559
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2558
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2557
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2556
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2555
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2554
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2553
   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2442089
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
459
3165
32348
2379756
103626
114399
2442089

IP ของคุณคือ : 34.239.154.201
25/02/2024
Suratthani Vocational College 456/3 Talad Mai Road, Talad, Muang, Surat Thani 84000 Tel. +66(0) 7728 2001 Fax. +66(0) 7727 2631
© Suratthani Vocational College. All Rights Reserved.