ข้อมูลบุคลากร

Untitled Document
จำนวนบุคคลากร
 
ปีการศึกษา 2554 - 2564

    เพศชาย
    เพศหญิง

 
จำนวนบุคลากรทั้งหมดในปีการศึกษา 2564
(หน่วย : คน
)

ประเภทบุคลากร อัตรากำลัง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี
ผู้บริหาร 2 1 3 - 3 - -  
ข้าราชการครู 12 47 59 - 30 29 -
บุคลากรทางการศึกษา - 1 1 - - - 1
พนักงานราชการ 1 12 13 - 3 10 -
ครูพิเศษสอน 15 30 45 - 5 40 -
ลูกจ้างประจำ 3 3 6 - - - 6
ลูกจ้างชั่วคราว 5 22 27 - - 10 17
รวม 38 116 154 - 41 89 24

จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทวิชา
(หน่วย : คน
)

ประเภทวิชา ครูประจำ พนักงานราชการ ครูพิเศษสอน รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
คหกรรม                
ผ้าและเครื่องแต่งกาย - 2 - - - 2 4
อาหารและโภชนาการ - 5 - 3 2 5 13
คหกรรมทั่วไป - 1 - 1 3 - 5
รวม - 6 - 4 5 7 22
พาณิชยกรรม                
การบัญชี - 9 - - - 6 15
การเลขานุการ - 5 - 2 - 1 8
การตลาด - 4 - - - 1 5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 - 2 2 2 14
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน - 1 - - - - 1
รวม 4 23 - 4 2 10 43
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว                
การโรงแรม - 4 - - 1 2 7
การท่องเที่ยว - 2 - - - 2 4
รวม - 6 - - 1 4 11
ศิลปกรรม                
วิจิตรศิลป์ 2 - - - - 1 3
ออกแบบ - 1 - 1 1 - 3
คอมพิวเตอร์กราฟิก - 2 - 1 2 - 5
รวม 2 3 0 2 3 1 11
สามัญสัมพันธ์                
สามัญสัมพันธ์ 6 8 1 1 3 9 28
รวม 6 8 1 1 3 9 28
รวมทั้งหมด 12 46 1 11 14 31 115
58 12 45 115
 
ที่มา : งานบุคลากร ปรับปรุงข้อมูล 7 มิถุนายน 2564
 
     ดาวน์โหลดข้อมูล
     
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2563
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2562
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2561
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2560
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2559
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2558
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2557
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2556
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2555
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2554
 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2553
   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

321061
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1009
2196
17378
289073
51707
41077
321061

IP ของคุณคือ : 3.225.221.151
28/05/2022
Suratthani Vocational College 456/3 Talad Mai Road, Talad, Muang, Surat Thani 84000 Tel. +66(0) 7728 2001 Fax. +66(0) 7727 2631
© Suratthani Vocational College. All Rights Reserved.