งานอาคารสถานที่

    งานอาคารสถานที่ - ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายธีราวุธ ทองปากพนัง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอาคารสถานที่่
ติดต่อ : 108
   
นายอากรณ์ ดิษฐ์คล้าย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบำรุง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นายอนุศาสน์ มีนุ่น
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นางสาวจันทิมา สงขาว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นายชาญวิทย์ ศรีบุรินทร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นายภูสิทธิ์ ใจดี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นางสาวอุไรวรรณ ชำนาญกิจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นายเวสารัช อนุพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นายวัชรินทร์ สังข์งาม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นางสาวจิราภรณ์ สุดสิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นายเมธาสิทธิ์ พลวัชรินทร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นายเจนณรงค์ ทองเกิด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นายกษมา ยาวุฒิ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นายชาญสกุล เล้นสิ้น
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นางสาวเมธาวี ค้ำชู
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
นายสุทธิชัย มีดี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
ติดต่อ : 108
   
    หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานอาคารสถานที่

1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้และการขอให้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ
5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
6. เก็บรักษาเอกสารและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
9. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 16 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2124303
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
856
1764
27331
2067093
7111
126106
2124303

IP ของคุณคือ : 44.197.101.251
03/12/2023
Suratthani Vocational College 456/3 Talad Mai Road, Talad, Muang, Surat Thani 84000 Tel. +66(0) 7728 2001 Fax. +66(0) 7727 2631
© Suratthani Vocational College. All Rights Reserved.