แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

    แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
การศึกษา : ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู) ป.บัณฑิต(การบริหารการศึกษา)
   
นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่ำ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ(คศ.3)
การศึกษา : ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) รป.ม.(การจัดการสำหรับนักบริหาร)
   
นายสามารถ เนียมมุณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ(คศ.3)
การศึกษา : กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
   
นางสมควร ปานโม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ(คศ.3)
การศึกษา : วทบ.(คณิตสาสตร์) กศ.ม(การสอนคณิตศาสตร์ พท.บ(แพทย์แผนไทยบัณฑิต)
   
นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ(คศ.2)
การศึกษา : ค.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
   
นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คศ.2)
การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ค.อ.ม.(เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา)
   
นายธีภพ เสือคำรณ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คศ.2)
การศึกษา : ศศ.บ. (ภาษาไทย) บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)
   
ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบำรุง
ตำแหน่ง : ครู
การศึกษา : กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-เคมี)
   
นางสาววิชชุตา เครือแพ
ตำแหน่ง : ครู
การศึกษา : ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ศศ.บ.(จีนศึกษา)
   
นางสาวเสาวลักษณ์ เพชรสง
ตำแหน่ง : ครู
การศึกษา : ค.บ. (ครุศาสตร์บัญฑิต)
   
นายศุภกิจ ภูวรกิจ
ตำแหน่ง : ครู
การศึกษา : วท.บ. (ภาษาอังกฤษ)
   
นายอนุศาสน์ มีนุ่น
ตำแหน่ง : ครู
การศึกษา : วท.บ. (คณิตศาสตร์)
   
นางสาวมิ่งกมล ทองท่าฉาง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
การศึกษา : ศศ.บ. (ฟิสิกส์)
   
นายเวสารัช อนุพงศ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
การศึกษา : กศ.บ. (พลศึกษา)
   
นางสาวววรินทร จันทรชิต
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
การศึกษา : ศศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)
   
นางสาวกมลทิพย์ เฮ่งศิริ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
การศึกษา : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
   
นายกิตติศักดิ์ ลัดดา
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : วท.บ. (พลศึกษา)
   
สิบเอกศิริราช กรีไกรนุช
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
   
นางสาวเบญจรัตน์ จันทวี
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
   
นายณัฐศักดิ์ ปานรักษ์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : วท.บ. (คณิตศาสตร์)
   
นางสาวมนสิชา ศรีภักดี
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : ศศ.บ. (ภาษาจีน)
   
Mr. Eugne Mwinyi
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : (Bachelor of Education) Enlish literatore
   
นายชานนท์ ชูบุรี
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
   
นายธนวัต สังข์ปาน
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : ศศ.บ. (สังคมศึกษา)
   
นางสาวอัมพิกา บุญเกียรติ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
การศึกษา : ค.บ. (ภาษาไทย)
   
นางสาวรัชนี บิดา
ตำแหน่ง : พิเศษสอน
การศึกษา : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
   
Miss Lin Jiangling
ตำแหน่ง : พิเศษสอน
การศึกษา :
   
นางสาวนิศาชล พรหมช่วย
ตำแหน่ง : พิเศษสอน
การศึกษา : ค.บ.(ครุศาสตร์บัณฑิต)
   
นางสาวชนิสรา อินทนาจ
ตำแหน่ง : พิเศษสอน
การศึกษา : ศศ.บ.(ศึกษาศาตรบัณฑิต)
   

ปรับปรุงข้อมูล 22 พฤษภาคม 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

1367836
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
516
1215
25329
1322095
66761
44153
1367836

IP ของคุณคือ : 3.233.219.103
28/05/2023
Suratthani Vocational College 456/3 Talad Mai Road, Talad, Muang, Surat Thani 84000 Tel. +66(0) 7728 2001 Fax. +66(0) 7727 2631
© Suratthani Vocational College. All Rights Reserved.