ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2564 หลักสูตร 3 ปี
 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขางานการเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบ
สาขางานการออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
 
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขางานแฟชั่นดีไซน์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขางานธุรกิจอาหาร
สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม
สาขางานธุรกิจคหกรรม
 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางานการโรงแรม
สาขางานการโรงแรม (Mini EP)
สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเที่ยว
 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2564 หลักสูตร 2 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขางานธุรกิจดีจิทัล
สาขาวิชาการจัดการ
สาขางานการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สาขางานการจัดการคลังสินค้า (ทวิภาคี)
 
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
สาขางานดิจิทัลกราฟิก
 
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
สาขาวิชาเชฟอาหารไทย
สาขางานเชฟอาหารไทย (ทวิภาคี)
สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม
สาขางานธุรกิจคหกรรม
 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี)
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเที่ยว (ทวิภาคี)
 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
สาขางานเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2564 หลักสูตร 2 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
สาขางานดิจิทัลกราฟิก
 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม
สาขางานธุรกิจคหกรรม
 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2564 หลักสูตร 2 ปี ทวิภาคี
 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเที่ยว
 
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาเซฟอาหารไทย
สาขางานเซฟอาหารไทย (รับจาก ปวช.)
ที่มา : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ปรับปรุงข้อมูล 31 พฤษภาคม 2564
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2680845
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
832
4720
32139
2622290
82783
74920
2680845

IP ของคุณคือ : 44.211.117.197
25/05/2024
Suratthani Vocational College 456/3 Talad Mai Road, Talad, Muang, Surat Thani 84000 Tel. +66(0) 7728 2001 Fax. +66(0) 7727 2631
© Suratthani Vocational College. All Rights Reserved.