ข้อมูลครุภัณฑ์

     ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ ปีการศึกษา 2563

ฝ่าย/งาน รายการครุภัณฑ์ จำนวน ประเภทเงิน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร      
งานบริหารงานทั่วไป โต๊ะทำงาน 2 เมตร
เก้าอี้ทำงาน
เครื่องสแกน HP Scanjet 200 S1
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต
เครื่องพิมพ์ HP INK TANK 415
1 ตัว
1 ตัว
4 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ตู้
2 ใบ
1 เครื่อง
รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา
งานอาคารสถานที่ ชุดครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด
1 ชุด
รายสถานศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ      
งานวางแผนและงบประมาณ เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง รายได้สถานศึกษา
ฝ่ายวิชาการ      
งานหลักสูตรการเรียนการสอน เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE
เครื่องพิมพ์ HP Desket INK
1 เครื่อง
1 เครื่อง
รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา
แผนกวิชาการโรงแรม เครื่องดูดฝุ่น
โทรทัศน์ Sony 65 นิ้ว
1 เครื่อง
3 เครื่อง
รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ชั้นเรียงถาด 30 ถาด (สแตนเลส) 3 ชิ้น รายได้สถานศึกษา
แผนกวิชาการบัญชี เครื่องพิมพ์ INK Tank Printer 1 เครื่อง รายได้สถานศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล เครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง รายได้สถานศึกษา
แผนกวิชาการเลขานุการฯ ชุดสื่อห้องเรียนอินเตอร์แอคทีฟ
-จอรับภาพอัจฉริยะ
-เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE
-เครื่องฉายภาพอินเตอร์แอคทีฟ
-เครื่องขยายเสียง
-ชุดลำโพง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
รายได้สถานศึกษา
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชุดสื่อห้องเรียนอินเตอร์แอคทีฟ
-จอรับภาพอัจฉริยะ
-เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE
-เครื่องฉายภาพอินเตอร์แอคทีฟ
-เครื่องขยายเสียง
-ชุดลำโพง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
รายได้สถานศึกษา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ อุปกรณ์ในศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (EchoVE)ประกอบด้วย
-โทรทัศน์ LED ขนาด 55 นิ้ว
-กล้องไอพี Camera
-เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE
-เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค
-เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
-โต๊ะสำหรับผู้เรียน
-เก้าอี้สำหรับผู้เรียน
-โต๊ะวางคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สอน
-เก้าอี้สำหรับผู้สอน
-เครื่องเชื่อมต่อและกระจายสัญญาณไร้สาย
-เครื่องกระจายสัญญาณไร้สาย
-เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU
-เคาเตอร์สูง จำนวน 3 ที่นั้ง
-เก้าอี้สูง จำนวน 3 ที่นั้ง
-ตู้เก็บเอกสาร หน้าบานทึบ
-โต๊ะเตี้ยสำหรับผู้เรียน
-เก้าอี้เตี้ยสำหรับผู้เรียน
-เก้าอี้สตูดิโอ
-ชั้นวางหนังสือ
1 เครื่อง
1 ตัว
5 เครื่อง
5 เครื่อง
10 เครื่อง
2 ชุด
2 ชุด
1 ตัว
1 ตัว
1 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
4 ตัว
12 ตัว
1 ตู้
3 ตัว
8 ตัว
8 ตัว
4 ชั้น
บริจาค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย ประกอบด้วย
-เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE
-อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
-เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI
-จอรับภาพชนิดแขวนมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมูกพิมพ์ (INK Printer)
1 ชุด
41 เครื่อง
1 เครื่อง
1เครื่อง
1 เครื่อง
1เครื่อง
รายได้สถานศึกษา
งานสื่อการเรียนการสอน โต๊ะพับหน้าโฟมเมก้า ไม้เต็มแผ่น
วิทยุสื่อสาร
80 ตัว
6 เครื่อง
รายได้สถานศึกษา
รายได้สถานศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา      
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE 1 เครื่อง รายได้สถานศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เครื่องพิมพ์ HP Scanjet 200 S1 1 เครื่อง รายได้สถานศึกษา
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลสพร้อมเครื่องกรองน้ำ 2 ชุด รายได้สถานศึกษา

ที่มา : งานพัสดุ 1 มิถุนายน 2563
     ดาวน์โหลดข้อมูล
     
 ข้อมูลครุภัณฑ์ปีการศึกษา 2563
 ข้อมูลครุภัณฑ์ปีการศึกษา 2562
 ข้อมูลครุภัณฑ์ปีการศึกษา 2561
 ข้อมูลครุภัณฑ์ปีการศึกษา 2560
 ข้อมูลครุภัณฑ์ปีการศึกษา 2559
 ข้อมูลครุภัณฑ์ปีการศึกษา 2558
 ข้อมูลครุภัณฑ์ปีการศึกษา 2557
 ข้อมูลครุภัณฑ์ปีการศึกษา 2556
 ข้อมูลครุภัณฑ์ปีการศึกษา 2555
 ข้อมูลครุภัณฑ์ปีการศึกษา 2554
 ข้อมูลครุภัณฑ์ปีการศึกษา 2553

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2806692
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
6656
1892
8548
2766994
97103
111527
2806692

IP ของคุณคือ : 3.236.116.27
24/06/2024
Suratthani Vocational College 456/3 Talad Mai Road, Talad, Muang, Surat Thani 84000 Tel. +66(0) 7728 2001 Fax. +66(0) 7727 2631
© Suratthani Vocational College. All Rights Reserved.