ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา

    จำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดประจำปีการศึกษา 2564

           

จำนวนนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

     จำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดประจำปีการศึกษา 2564

จำนวนนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
(หน่วย : คน
)
ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 รวม
พาณิชยกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  การบัญชี 12 163 7 122 8 141 453
การตลาด 14 63 5 36 10 47 1175
การเลขานุการ 2 20 0 27 2 27 78
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 46 75 45 83 69 68 386
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ 32 10 0 0 0 0 42
รวม 106 331 57 268 89 283 1,134
ศิลปกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  วิจิตรศิลป์ 10 10 10 11 1 6 48
ออกแบบ 11 16 10 11 10 4 57
คอมพิวเตอร์กราฟิก 55 35 39 32 49 18 228
รวม 71 61 59 54 60 28 333
คหกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  แฟชั่นดีไซน์ 3 7 4 5 1 16 36
อาหารและโภชนาการ 35 85 16 84 43 98 361
ธุรกิจอาหาร 15 27 11 27 0 0 80
การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 1 10 3 23 3 8 48
คหกรรมเพื่อการโรงแรม 0 0 0 0 2 14 16
รวม 54 129 34 139 49 136 541
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  การโรงแรม 17 52 2 69 7 53 200
การโรงแรม(MiniEP) 0 0 4 31 2 25 62
การโรงแรม (ทวิภาคี) 3 26 4 32 2 32 99
การท่องเที่ยว 8 24 5 34 6 35 112
รวม 28 102 15 166 17 145 473
รวมระดับ ปวช. 259 623 165 627 215 592 2,481


จำนวนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
(หน่วย : คน)

ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวส. 1 ปวส. 2 รวม
บริหารธุรกิจ ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  การบัญชี 18 118 6 113 255
การตลาด 2 22 2 31 57
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 18 27 20 28 93
การจัดการทั่วไป 0 32 1 39 72
การจัดการทั่วไป ม.6 1 25 0 0 26
การจัดการคลังสินค้า 8 30 8 26 72
รวม 47 254 37 237 575
ศิลปกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  ดิจิทัลกราฟิก ปวช. 7 5 8 2 22
ดิจิทัลกราฟิก ม.6 10 10 3 6 29
รวม 17 15 11 8 51
คหกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 0 3 0 0 3
อาหารและโภชนาการ ปวช. 9 21 5 10 45
อาหารและโภชนาการ(ม.6) 6 13 8 11 38
อาหารและโภชนาการ(ทวิภาคี) 3 12 5 9 29
เซฟอาหารไทย 9 5 3 10 27
ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ปวช. 6 14 0 11 31
ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ม.6 0 3 1 2 6
รวม 33 71 22 53 179
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  บริการอาหารและเครื่องดืม ปวช. 6 29 1 15 51
บริการอาหารและเครื่องดืม ม.6 4 21 1 19 45
บริการอาหารและเครื่องดืม (ทวิภาคี) 8 17 1 19 45
การท่องเที่ยว(ทวิภาคี) 6 15 4 13 38
รวม 24 82 7 66 179
รวมระดับ ปวส. 121 422 77 364 984
 
ที่มา : งานทะเบียน ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
 
     ดาวน์โหลดข้อมูล
     
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2564
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2563
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2562
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2561
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2560
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2559
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2558
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2557
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2556
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2555
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2554
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2553

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

321117
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1065
2196
17434
289073
51763
41077
321117

IP ของคุณคือ : 3.225.221.151
28/05/2022
Suratthani Vocational College 456/3 Talad Mai Road, Talad, Muang, Surat Thani 84000 Tel. +66(0) 7728 2001 Fax. +66(0) 7727 2631
© Suratthani Vocational College. All Rights Reserved.