ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา

     จำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.1

           

 

    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

 

 

จำนวนนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
(หน่วย : คน
)
ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 รวม
พาณิชยกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  การบัญชี 11 137 9 122 4 121 404
การตลาด 13 65 6 40 8 41 169
การเลขานุการ 3 34 3 31 1 14 86
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 78 38 54 39 61 310
รวม 97 317 78 257 71 241 1,061
ศิลปกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  วิจิตรศิลป์ 15 9 4 5 5 6 44
ออกแบบ 10 16 8 6 3 9 52
คอมพิวเตอร์กราฟิก 47 42 37 33 35 23 217
รวม 72 67 49 44 43 38 313
คหกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  แฟชั่นดีไซน์ 2 7 3 4 2 6 24
อาหารและโภชนาการ 51 105 25 86 22 72 361
ธุรกิจอาหาร 0 0 0 0 9 16 25
ธุรกิจคหกรรม 4 11 6 12 0 9 42
รวม 57 123 34 102 33 103 452
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  การโรงแรม 14 71 5 50 6 36 182
การโรงแรม (ทวิภาคี) 9 19 0 13 3 16 60
การท่องเที่ยว 7 32 6 24 4 13 86
รวม 30 122 11 87 13 65 328
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ 30 7 22 10 19 4 92
รวม 72 67 49 44 43 38 313
รวมระดับ ปวช. 256 626 172 490 160 447 2,154


จำนวนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
(หน่วย : คน)

ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวส. 1 ปวส. 2 รวม
บริหารธุรกิจ ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  การบัญชี 5 80 6 83 174
การตลาด 4 26 6 26 62
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 17 33 36 43 129
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ม.6 11 3 0 0 14
การจัดการทั่วไป 3 26 1 18 48
การจัดการทั่วไป ม.6 3 43 6 32 84
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี) 7 10 4 19 40
รวม 50 221 59 221 551
ศิลปกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  ดิจิทัลกราฟิก ปวช. 13 4 22 2 41
ดิจิทัลกราฟิก ม.6 5 1 5 5 16
รวม 18 5 27 7 57
คหกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ปวช. (ทวิภาคี) 0 0 0 2 2
เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ม.6 (ทวิภาคี) 0 0 1 0 1
อาหารและโภชนาการ ปวช. 10 12 8 18 48
อาหารและโภชนาการ ม.6 6 7 6 8 27
อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) 2 25 4 14 45
เชฟอาหารไทย (ทวิภาคี) 6 12 2 1 21
ธุรกิจคหกรรม ปวช. 1 4 1 9 15
ธุรกิจคหกรรม ม.6 1 4 0 2 7
รวม 29 64 22 54 280
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  บริการอาหารและเครื่องดืม ปวช. 0 21 2 12 35
บริการอาหารและเครื่องดืม ม.6 4 4 2 9 19
บริการอาหารและเครื่องดืม (ทวิภาคี) 0 23 2 20 45
การท่องเที่ยว (ทวิภาคี) 4 11 3 6 27
การท่องเที่ยว ม.6 (ทวิภาคี) 1 4 0 0 5
รวม 9 63 9 50 131
รวมระดับ ปวส. 103 353 117 332 905
 
ที่มา : งานทะเบียน ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2566
 
     ดาวน์โหลดข้อมูล
     
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2566
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2565
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2564
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2563
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2562
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2561
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2560
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2559
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2558
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2557
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2556
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2555
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2554
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2553

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2582792
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1560
1340
4376
2549397
59650
69786
2582792

IP ของคุณคือ : 3.235.172.123
23/04/2024
Suratthani Vocational College 456/3 Talad Mai Road, Talad, Muang, Surat Thani 84000 Tel. +66(0) 7728 2001 Fax. +66(0) 7727 2631
© Suratthani Vocational College. All Rights Reserved.