ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา

     จำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.1

           

 

    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

 

 

จำนวนนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
(หน่วย : คน
)
ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 รวม
พาณิชยกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  การบัญชี 12 146 5 137 6 118 424
การตลาด 13 65 8 47 5 34 172
การเลขานุการ 3 35 1 15 0 26 80
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 49 68 41 62 44 80 344
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ 28 14 19 4 0 0 65
รวม 105 328 74 265 55 258 1,085
ศิลปกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  วิจิตรศิลป์ 5 12 5 6 10 10 48
ออกแบบ 11 12 3 13 9 9 57
คอมพิวเตอร์กราฟิก 39 41 38 24 38 32 212
รวม 55 65 46 43 57 51 317
คหกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  แฟชั่นดีไซน์ 4 5 2 7 3 5 26
อาหารและโภชนาการ 26 98 27 71 16 78 316
ธุรกิจอาหาร 0 0 10 19 10 25 64
ธุรกิจคหกรรม 7 11 0 9 10 25 62
ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 0 0 0 0 4 22 26
รวม 37 114 39 106 43 155 494
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  การโรงแรม 8 73 10 34 2 65 192
การโรงแรม(MiniEP) 0 0 0 0 2 28 30
การโรงแรม (ทวิภาคี) 2 20 3 17 3 31 76
การท่องเที่ยว 7 29 4 14 5 30 89
รวม 17 122 17 65 12 154 387
รวมระดับ ปวช. 214 629 176 479 167 618 2,283


จำนวนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
(หน่วย : คน)

ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวส. 1 ปวส. 2 รวม
บริหารธุรกิจ ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  การบัญชี 10 84 17 113 224
การตลาด 6 32 3 20 61
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 46 43 16 26 131
การจัดการทั่วไป 1 20 0 28 49
การจัดการทั่วไป ม.6 6 37 0 28 71
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4 20 6 31 61
รวม 73 236 42 246 597
ศิลปกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  ดิจิทัลกราฟิก ปวช. 24 2 4 4 34
ดิจิทัลกราฟิก ม.6 9 10 8 7 34
รวม 33 12 12 11 68
คหกรรม ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 2 2 0 2 6
อาหารและโภชนาการ ปวช. 9 20 8 19 56
อาหารและโภชนาการ(ม.6) 9 10 4 12 35
อาหารและโภชนาการ(ทวิภาคี) 4 14 3 12 33
เซฟอาหารไทย 3 2 9 2 16
ธุรกิจคหกรรม ปวช. 3 9 2 11 25
ธุรกิจคหกรรม ม.6 0 2 0 2 4
รวม 30 59 26 60 175
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชาย หญิง ชาย หญิง รวม
  บริการอาหารและเครื่องดืม ปวช. 4 13 2 24 43
บริการอาหารและเครื่องดืม ม.6 3 15 4 17 39
บริการอาหารและเครื่องดืม (ทวิภาคี) 2 22 8 16 48
การท่องเที่ยว(ทวิภาคี) 3 9 5 16 33
รวม 12 59 19 73 163
รวมระดับ ปวส. 148 366 99 390 1,003
 
ที่มา : งานทะเบียน ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2565
 
     ดาวน์โหลดข้อมูล
     
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2564
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2563
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2562
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2561
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2560
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2559
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2558
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2557
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2556
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2555
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2554
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2553

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

1367879
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
559
1215
25372
1322095
66804
44153
1367879

IP ของคุณคือ : 3.233.219.103
28/05/2023
Suratthani Vocational College 456/3 Talad Mai Road, Talad, Muang, Surat Thani 84000 Tel. +66(0) 7728 2001 Fax. +66(0) 7727 2631
© Suratthani Vocational College. All Rights Reserved.