ข้อมูลสถานประกอบการ

     จำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดประจำปีการศึกษา 2566

จำนวนนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับ ปวช. ปวส.
 
จำนวนนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
(หน่วย : คน
)
 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวช.
พาณิชยกรรม ปกติ ทวิภาคี
  การบัญชี 126 -
การตลาด 45 -
การเลขานุการ 34 -
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 91 -
รวม 296 -
ศิลปกรรม ปกติ ทวิภาคี
  วิจิตรศิลป์ 8 -
ออกแบบ 10 -
คอมพิวเตอร์กราฟิก 70 -
รวม 89 -
คหกรรม ปกติ ทวิภาคี
  แฟชั่นดีไซน์ 7 -
อาหารและโภชนาการ 105 -
ธุรกิจคหกรรม 17 -
รวม 129 -
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปกติ ทวิภาคี
  การโรงแรม 87 -
การโรงแรม (ทวิภาคี) - 31
การท่องเที่ยว 30 -
รวม 117 31
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปกติ ทวิภาคี
  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ 30 -
รวม 30 -
รวมระดับ ปวช. 661 31

 

จำนวนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
(หน่วย : คน)

ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวช.
บริหารธุรกิจ ปกติ ทวิภาคี
  การบัญชี 81 -
การตลาด 26 -
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 44 -
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ม.6 13 -
การจัดการทั่วไป 27 -
การจัดการทั่วไป ม.6 43 -
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี) - 23
รวม 234 23
ศิลปกรรม ปกติ ทวีภาคี
  ดิจิทัลกราฟิก ปวช. 17 -
ดิจิทัลกราฟิก ม.6 5 -
รวม 22 -
คหกรรม ปกติ ทวีภาคี
  เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ปวช. (ทวิภาคี) - 2
เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ม.6 (ทวิภาคี) - 1
อาหารและโภชนาการ ปวช. - -
อาหารและโภชนาการ ม.6 - -
อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) - 18
เชฟอาหารไทย (ทวิภาคี) - 3
ธุรกิจคหกรรม ปวช. 2 -
ธุรกิจคหกรรม ม.6 4 -
รวม 6 24
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปกติ ทวีภาคี
  บริการอาหารและเครื่องดืม ปวช. 14 -
บริการอาหารและเครื่องดืม ม.6 11 -
บริการอาหารและเครื่องดืม (ทวิภาคี) - 22
การท่องเที่ยว (ทวิภาคี) - 12
การท่องเที่ยว ม.6 (ทวิภาคี) - -
รวม 25 34
รวมระดับ ปวส. 287 128
 
ที่มา : งานทะเบียน ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567
 
     ดาวน์โหลดข้อมูล
     
 ข้อมูลฝึกสถานประกอบการณ์ 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2648685
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
985
4859
26395
2607012
50623
74920
2648685

IP ของคุณคือ : 44.222.189.51
18/05/2024
Suratthani Vocational College 456/3 Talad Mai Road, Talad, Muang, Surat Thani 84000 Tel. +66(0) 7728 2001 Fax. +66(0) 7727 2631
© Suratthani Vocational College. All Rights Reserved.