Previous Next

จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา “การจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)”

พิมพ์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย โดยนางสาวศุลีพงษ์ ชำนาญเนตร หัวหน้าแผนกวิชา พร้อมด้วยครู

และนักเรียน ร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา “การจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)” โดยจะจัดส่งรอบแรกในวันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 2,400 ชิ้น วันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562