Previous Next

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2559

พิมพ์

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิสัยทัศน์ในการทำงาน ระหว่างวันที่ 3-9 มกราคม 2559