Previous Next

ศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

พิมพ์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 

 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558