Previous Next

โล่เชิดชูเกียรติ “การดำเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการ”

พิมพ์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ “การดำเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการ” ระดับ ดีเด่น ๕ ดาว

 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา