Previous Next

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สื่อออนไลน์ในวิชาชีพ

พิมพ์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สื่อออนไลน์ในวิชาชีพ รุ่นที่ 1 วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2564 รุ่นที่ 2 วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องเรียนเฉพาะทางแผนการเลขานุการฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ดำเนินการโดย ชมรมวิชาชีพการเลขานุการและการจัดการทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี