Previous Next

การประชุมเกี่ยวกับระเบียบวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเข้าพักอาศัยบ้านพักของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2563

พิมพ์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุมเกี่ยวกับระเบียบวิทยาลัยฯ

ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเข้าพักอาศัยบ้านพักของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2563 โดยมีคณะครู บุคลากร ที่อาศัยบ้านพักเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องโสตฯ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี