Previous Next

การแนะแนวพร้อมทั้งรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตรและโรงเรียนกาญจนดิษฐ์

พิมพ์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางกนกกร พรหมวิเศษ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และคณะดำเนินงาน

เข้าร่วมการแนะแนวพร้อมทั้งรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตรและโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ ซึ่งกิจกรรมการแนะแนวครั้งต่อไป วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 - เวลา 08.30 - 09.20 น. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา - เวลา 11.15 - 12.15 น. โรงเรียนเทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) - เวลา 14.30 - 15.30 น. โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)