Previous Next

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ 1 นักเรียน ระดับ ปวช.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

พิมพ์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

นางสาวจารุวรรณ แดงมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้การเยี่ยมชม และให้กำลังใจ คณะครู และนักเรียน ที่ทำการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย

ระดับ 1 นักเรียน ระดับ ปวช.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี