Previous Next

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563

พิมพ์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี คณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เข้ารับการประเมินอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมครูแผ้ว