Previous Next

การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการอนุญาตเปิดรายวิชา กรณีพิเศษ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

พิมพ์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการอนุญาตเปิดรายวิชา กรณีพิเศษ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะครู

และนักเรียน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมครุแผ้ว