Previous Next

นิเทศการเรียน การสอน รูปแบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของคณะครู แผนกวิชาการตลาด

พิมพ์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการพร้อมด้วยนางฉวีวรรณ จันทรชิต หัวแผนกการตลาด ร่วมนิเทศการเรียน การสอน รูปแบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ของคณะครู แผนกวิชาการตลาด