Previous Next

พิธีเปิดโครงการรณค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

พิมพ์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดำเนินการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2564

ผ่านช่องทางออนไลน์ ดำเนินการโดยชมรมวิชาชีพการบัญชี