Previous Next

โครงการ ทดสอบความรู้พื้นฐานการบัญชี ระดับ ปวช.

พิมพ์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ชมรมวิชาชีพการบัญชี ขอเชิญชวนนักเรียนระดับปวช.3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมโครงการ“ทดสอบความรู้พื้นฐานการบัญชี ระดับ ปวช.” ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.

ในรูปแบบออนไลน์ (Online) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความสำคัญของความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น ทบทวนและทดสอบความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครผ่านลิงก์ https://forms.gle/gXpaJQtLQ2fKuQ7K8 หรือ Scan QR Code ผู้เข้าร่วมทดสอบทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการทาง E-mail ที่ลงทะเบียนไว้