Previous Next

โครงการ“มุทิตาจิตเกษียณสุขเกษมสันต์”

พิมพ์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ชมรมวิชาชีพการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา คณะครูแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการ“มุทิตาจิตเกษียณสุขเกษมสันต์” ในวันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา

13.00 - 15.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่าน Google Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ยกย่องเชิดชูเกียรติและ
แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูแผนกวิชาการบัญชีผู้เกษียณอายุราชการ