Previous Next

ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ประจำปีการศึกษา 2564

พิมพ์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ธุรกิจ ประกอบด้วย 1. ธุรกิจ "SVC Gallory Coffee Art" โดยแผนกวิชาการโรงแรม 2. ธุรกิจ "พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากห้องเรียนสู่ตลาดยุคใหม่" (แปรรูปอาหาร) โดยแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet และ Live สด ผ่านเพจ ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี