ตลาดนัดคนพันธ์ R

พิมพ์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ขอเชิญชวนผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคคลากรทุกท่าน ร่วมกิจกรรมโครงการ "ตลาดนัดคนพันธ์ R" วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 

เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ โดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี