ผู้บริหารสถานศึกษา

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
     นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ - ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสราษฎร์ธานี
ประวัติการศึกษา
 
วิทยฐานะ
 
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์ - ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
      รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ประวัติการศึกษา
 
วิทยฐานะ
 
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล - รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
     นายจารึก ศิลป์สวัสดิ์ - รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ประวัติการศึกษา
นศ.บ.นิเทศศาสตร์
ค.ม.การบริหารการศึกษา
วิทยฐานะ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายจารึก ศิลป์สวัสดิ์ - รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
     นางสาววิภา สามสุวรรณ - รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ประวัติการศึกษา
คศ.บ.(คหกรรมศาสตร์) คอ.ม.(บริหารอาชีวศึกษา)
วิทยฐานะ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาววิภา สามสุวรรณ - รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
     นางจิราวรรณ นวลรอด - รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
ประวัติการศึกษา
คศ.บ.(คหกรรมศาสตร์ศึกษา) ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
วิทยฐานะ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
นางจิราวรรณ นวลรอด - รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ

 

ผู้อำนวยการ

ปีการศึกษา 2482-2557

    ชาย (3 ท่าน)
    หญิง (14 ท่าน)
ทำเนียบผู้บริหาร

ปีการศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
2482 - 2483
นางสาวชุลี อาตมะมิตร
ครูใหญ่
2483 - 2486
นางสาวสุภร บุญยประภัศศร
ครูใหญ่
2486 - 2490
นางเรวดี วัชรเนตร
ครูใหญ่
2490 - 2493
นางสาวสมรวย บรรณโสภิษณ์
 ครูใหญ่
2493 - 2496
นางสาวประธาน วุฒิวงศ์
 ครูใหญ่
2496 - 2506
นางถนอม จันทร์ศิริ
 ครูใหญ่
2506 - 2515
นางสาวละออง จินตประชา
อาจารย์ใหญ่
2515 - 2517
นางสาวสายหยุด มีวาสนา
อาจารย์ใหญ่
2517 - 2519
นางสาวประไพ สุรทิณฑ์
อาจารย์ใหญ่
2519 - 2521
นายสุทธิชัย โล่ห์สุวรรณ
ผู้อำนวยการ
2521 - 2522
นายเผดิมชัย ศรีวิเชียร
ผู้อำนวยการ
2522 - 2523
นายประมุข ครรภาฉาย
ผู้อำนวยการ
2523 - 2526
นางสาวประไพ สุรทิณฑ์
ผู้อำนวยการ
2526 - 2529
นางสาวประไพ สุรทิณฑ์
ผู้อำนวยการ
2529 - 2536
นางสาวรัตนา รัตนโกมล
ผู้อำนวยการ
2536 - 2543
นางสมจิตต์ กะระณา
ผู้อำนวยการ
2543 - 2547
นางพรพัช กะระณา
ผู้อำนวยการ
2547 - 2550
นางรอยพิมพ์ใจ เพชรกุล
ผู้อำนวยการ
2550 - 2553
นางวิชชาพรรณ กิ่งวัชระพงศ์
ผู้อำนวยการ
2554 - 2560
นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการ

 

ปรับปรุงข้อมูล 28 พฤศจิยน 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

665017
วันนี้วันนี้420
เมื่อวานเมื่อวาน4607
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้39496
เดือนนี้เดือนนี้100000
ทั้งหมดทั้งหมด665017
IP ของคุณคือ 54.92.201.232
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 105