ผู้บริหารสถานศึกษา

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
     นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ - ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ประวัติการศึกษา
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
วิทยฐานะ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เบอร์โทรศัพท์
102
นายพงษ์ศักดิ์  นุ้ยเจริญ - ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
     นายประเสริฐ ทองสาลี - รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ประวัติการศึกษา
ศษ.ม (การบริหารการศึกษา)
วิทยฐานะ
ผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
เบอร์โทรศัพท์
105
นายประเสริฐ ทองสาลี - รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
     นางจิราวรรณ นวลรอด - รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ประวัติการศึกษา
คศ.บ.(คหกรรมศาสตร์ศึกษา) ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
วิทยฐานะ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
114
นางจิราวรรณ นวลรอด - รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
     --- - รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
ประวัติการศึกษา
-
วิทยฐานะ
-
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์
109
นางสาวจารุวรรณ แดงมา - รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
      ..... - รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ประวัติการศึกษา
:
วิทยฐานะ
:
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายประเสริฐ ทองสาลี - รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

ผู้อำนวยการ
 
ปีการศึกษา 2482-2562

    ชาย (4 ท่าน)
    หญิง (15 ท่าน)
ทำเนียบผู้บริหาร

ปีการศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
2482 - 2483
นางสาวชุลี อาตมะมิตร
ครูใหญ่
2483 - 2486
นางสาวสุภร บุญยประภัศศร
ครูใหญ่
2486 - 2490
นางเรวดี วัชรเนตร
ครูใหญ่
2490 - 2493
นางสาวสมรวย บรรณโสภิษณ์
 ครูใหญ่
2493 - 2496
นางสาวประธาน วุฒิวงศ์
 ครูใหญ่
2496 - 2506
นางถนอม จันทร์ศิริ
 ครูใหญ่
2506 - 2515
นางสาวละออง จินตประชา
อาจารย์ใหญ่
2515 - 2517
นางสาวสายหยุด มีวาสนา
อาจารย์ใหญ่
2517 - 2519
นางสาวประไพ สุรทิณฑ์
อาจารย์ใหญ่
2519 - 2521
นายสุทธิชัย โล่ห์สุวรรณ
ผู้อำนวยการ
2521 - 2522
นายเผดิมชัย ศรีวิเชียร
ผู้อำนวยการ
2522 - 2523
นายประมุข ครรภาฉาย
ผู้อำนวยการ
2523 - 2529
นางสาวประไพ สุทธิวงศ์
ผู้อำนวยการ
2529 - 2536
นางสาวรัตนา รัตนโกมล
ผู้อำนวยการ
2536 - 2543
นางสมจิตต์ กะระณา
ผู้อำนวยการ
2543 - 2547
นางพรพัช กะระณา
ผู้อำนวยการ
2547 - 2550
นางรอยพิมพ์ใจ เพชรกุล
ผู้อำนวยการ
2550 - 2553
นางวิชชาพรรณ กิ่งวัชระพงศ์
ผู้อำนวยการ
2554 - 2560
นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการ
2560 - 2562
นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์
ผู้อำนวยการ
2562 - ปัจจุบัน
นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ
ผู้อำนวยการ

 

ปรับปรุงข้อมูล 9 มีนาคม 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

3566734
วันนี้วันนี้144
เมื่อวานเมื่อวาน690
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้4729
เดือนนี้เดือนนี้21422
ทั้งหมดทั้งหมด3566734
IP ของคุณคือ 3.214.224.207
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 5