หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
ฝ่าย/งาน/หมายเลข สถานที่
ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
1 งานประชาสัมพันธ์ (อาคารประชาสัมพันธ์)
2 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ (อาคารประชาสัมพันธ์)
3 อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธาน
4 งานอาคารสถานที่ อาคารประชาสัมพันธ์
5 ห้ององค์การวิชาชีพ
101 ห้องผู้อำนวยการ
102 ห้องประชุมเล็ก
103 งานธุรการ / งานสารบรรณ
1071 งานการเงิน
105 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
106 งานบุคลากร
115 งานพัสดุ
116 งานเอกสารการพิมพ์
911 ป้อมยาม
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
121 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
122 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา / งานปกครอง
123 งานแนะแนว
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
111 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
112 งานวางแผนและงบประมาณ
113 งานวิจัย
114 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1079 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
401 งานศูนย์บ่มเพาะ
400 ห้องขายตรง
402 ห้องสหการวิทยาลัยฯ
502 ศูนย์อาหารลายไทย
ฝ่ายวิชาการ  
107 งานทะเบียน
108 ฝ่ายวิชาการ
109 งานพัฒนาหลักสูตร
110 งานวิชาการ/งานทวิภาคี
124 แผนกศิลปกรรม
201 แผนกการโรงแรม
202 ห้องพักครูแผนกการขาย/การตลาด
203 ห้องพยาบาล
204 ห้องพักครูแผนกบัญชี
205 ห้อง UNEVOC
206 แผนกบัญชี
207 ห้องพักครูแผนกบัญชี อาคาร 2 ชั้น 4
301 ห้องพักครู ชั้น 2
302 งานสื่อการเรียนการสอน
303 หมวดวิทยาศาสตร์
304 แผนกสามัญสัมพันธ์
305 หมอภาษา
306 หมวดภาษาอังกฤษ
307 ห้องพักครูคณิตศาสตร์
308 แผนกวิทยาศาสตร์
403 ห้องสมุด
404 แผนกเลขานุการ
405 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
406 แผนกจัดการโลจิสติกส์
501 แผนกสปาและความงาม
503 ห้องปฏิบัติอาหาร1
504 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 1
505 ห้องพัก / ห้องซักรีด แผนกการโรงแรม
506 แผนกอาหารและโภชนาการ
507 แผนกคหกรรมศาสตร์
508 แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
509 งานการค้าผ้าฯ (ชั้นลอย)
510 ห้องปฎิบัติการอาหาร 4

 

ปรับปรุงข้อมูล 16 มกราคม 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-2001
แฟกซ์. 0-7727-2631
ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2299759
วันนี้วันนี้1721
เมื่อวานเมื่อวาน2544
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1721
เดือนนี้เดือนนี้100000
ทั้งหมดทั้งหมด2299759
IP ของคุณคือ 54.80.87.62
UNITED STATES
US
สมาชิก 0
ผู้ชมทั่วไป 394